Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


ack

Отговор (ACK)

На всяко изпратено съобщение, приемащата страна следва да отговори с ACK съобщение. Липсата на такъв отговор е индикация за неработеща приемаща страна и изпращащата следва да повтаря опита до достигане на някаква максимална стойност, например 3 пъти. С ACK се посочва резултата от операцията - ОК или грешка, като в случай на грешка е редно да се даде описание и код на грешката.

Структура на съобщението

ACK има следната структура

Сегмент / Група Кол. по стандарт Кол. за iLab
MSH - Message Header1 1
SFT - Software Segment0..* 0..*
MSA - Message Acknowledgment1 1
ERR - Error 0..* 0..*

Примери

Примерен отговор за правилно приета поръчка.

MSH|^~\&|iLab|МБАЛ ЕООД|HIS|МБАЛ ЕООД|20170918100410||ACK^O21^ACK|20170918100410|P|2.5.1|
MSA|AA|bc35dd73b9|OK|

Примерен отговор грешка - опит за изпращане на поръчка е Id, което вече е обработено (неправилно повторно изпращане).

MSH|^~\&|iLab|МБАЛ ЕООД|HIS|МБАЛ ЕООД|20170918150750||ACK^O21^ACK|20170918150750|P|2.5.1|
MSA|AR|f270f9bf39|Order rejected. Order with same ID already exists.|||205|

ack.txt · Последна промяна: 2018/09/26 19:09 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki