Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


ack

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
ack [2017/09/21 01:57]
admin [Статус на отговора]
ack [2018/09/26 19:09] (текуща)
admin [Примери]
Ред 4: Ред 4:
 ===== Структура на съобщението ===== ===== Структура на съобщението =====
  
-^SEQ^OPT^RPT / #​^GROUP^NAME^ +ACK има следната структура
-|1  |R  | 1 |  | **MSH** Message Header | +
-|2  |O  | * |  | SFT Software Segment | +
-|3  |R  | 1 |  | **MSA** Message Acknowledgment | +
-|4  |O  | * |  | ERR Error |+
  
-===== Статус на отговора =====+^Сегмент / Група  ^Кол. по стандарт  ^Кол. за iLab  ^ 
 +|[[segments#​MSH сегмент|MSH]] - Message Header|**1** ​ |**1** ​ | 
 +|[[segments#​SFT сегмент|SFT]] - Software Segment|0..* ​ |0..*  | 
 +|[[segments#​MSA сегмент|MSA]] - Message Acknowledgment|**1** ​ |**1** ​ | 
 +|ERR - Error  |0..*  |0..*  |
  
-При отговор,​ в случай на грешка,​ може да има попълнено поле MSA.6 - Error Condition със стойности от таблица 0357: 
- 
-^Код ​ ^Значение ​ ^Описание ​ ^ 
-^0  |Message accepted ​ |Съобщението е прието ​ | 
-^100  |Segment sequence error  |Грешка в последователността на сегментите ​ | 
-^101 |Required field missing ​ |Липсва изискуемо поле ​ | 
-^102  |Data type error  |Грешка във вида на данните ​ | 
-^103  |Table value not found  |Посочена стойност липсва в дефинирана таблица ​ | 
-^200  |Unsupported message type  |Вида на съобщението не се поддържа ​ | 
-^201  |Unsupported event code  |Вида на събитието не се поддържа ​ | 
-^202  |Unsupported processing id  |Неизвестно Id на съобщение ​ | 
-^203  |Unsupported version id  |Версията на протокола не се поддържа ​ | 
-^204  |Unknown key identifier ​ |Неизвестен ключов идентификатор ​ | 
-^205  |Duplicate key identifier ​ |Повторение в ключов идентификатор ​ | 
-^206  |Application record locked ​ |Записът е заключен ​ | 
-^207  |Application internal error  |Вътрешна грешка в приложението ​ | 
- 
-Кодовете са максимално описателни,​ като много важни са стойностите 0, 101, 204, 205, 206 и 207: 
-  * **0** (Message accepted): всичко е ОК, няма нужда от по-нататъшна обработка;​ 
-  * **101** (Required field missing): липсва задължителен код, най-вече липсващи (или невалидни) едновременно ЕГН/​ЕНЧ и ИЗ. 
-  * **204** (Unknown key identifier):​ опит за актуализация или изтриване на поръчка,​ която не е правилно приета и не съществува в БД на ЛИС; 
-  * **205** (Duplicate key identifier): ​ опит за нова поръчка с номер (на поръчващата страна),​ който вече е използван (вече има заявка с такъв номер);​ 
-  * **206** (Application record locked): опит за промяна или изтриване (анулиране) на поръчка,​ чието изпълнение е започнало (заключена е). 
-  * **207** (Application internal error): вътрешна грешка,​ преимуществено проблем при връзката с базата данни. 
- 
-При варианта допълнителна поръчка или просто актуализация,​ трябва да се следи за този код. Ако Той е 206, поръчващата страна трябва да направи нова поръчка,​ с вече различен номер и да реферира баркодовете на направената вече основна поръчка. Това е ключов момент в логиката на комуникация за да сработят допълнителните поръчки когато основната поръчка е вече заключена. Така или иначе, поръчващата страна винаги трябва да прави първо опит за актуализация на основната поръчка и ако записа е заключен – да прави нова допълнителна с референция към вече изпратените проби. Технически допустимо е изпращането на допълнителна поръчка и при все още незаключена основна,​ макар това да е логически необосновано и да затруднява вътрелабораторния процес. 
  
 ===== Примери ===== ===== Примери =====
 Примерен отговор за правилно приета поръчка. Примерен отговор за правилно приета поръчка.
 <​html>​ <​html>​
-<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;">​+<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;padding: 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">
 <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​ <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
-<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AA<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​bc35dd73-b91c-40dd-8962-f471d8d5fefb<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​OK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​+<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AA<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​bc35dd73b9<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​OK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 </​div>​ </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Ред 51: Ред 25:
  
 <​html>​ <​html>​
-<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;">​+<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;padding: 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">
 <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​ <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
-<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AR<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​f270f9bf-39ee-402f-9a69-910352098224<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Order rejected. Order with same ID already exists.<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​205</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​+<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AR<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​f270f9bf39<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Order rejected. Order with same ID already exists.<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​205</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 </​div>​ </​div>​
 </​html>​ </​html>​
  
  
ack.1505948247.txt.gz · Последна промяна: 2017/09/21 01:57 от admin