Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


courier

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
courier [2018/12/09 00:48]
admin [CLI версия]
courier [2018/12/09 00:50] (текуща)
admin [Пропускане на неготови (skip pending)]
Ред 58: Ред 58:
  
 ==== Пропускане на неготови (skip pending) ==== ==== Пропускане на неготови (skip pending) ====
-При тази настройка,​ на БИС се докладват само готовите позиции,​ като чакащите тестове не се изпращат. Изключение от това правило е когато даден тест е бил готов, но резултата му е изтрит и е станал отново неготов. В този конкретен случай,​ CLI ще изпрати теста със статус C (корекция),​ като при следващи изпращания позицията отново ще бъде пропускана.+При тази настройка,​ на БИС се докладват само готовите позиции,​ като чакащите тестове не се изпращат. Изключение от това правило е когато даден тест е бил готов, но резултата му е изтрит и е станал отново неготов. В този конкретен случай,​ CLI ще изпрати теста със статус ​**C** (корекция),​ като при следващи изпращания позицията отново ще бъде пропускана.
 ==== Пропускане на рапортувани готови (skip reported final) ==== ==== Пропускане на рапортувани готови (skip reported final) ====
 При тази настройка,​ CLI ще изпрати даден тест със статус **F** (Final, готов) еднократно,​ след неговото въвеждане. При следващо изпращане на визитата,​ вече рапортуваните готови няма да се изпратят. И тук, изключението е когато резултата се коригира,​ при което ще бъде изпратен със статус **C** (коригиран) еднократно и пропускан в следващи сесии. При тази настройка,​ CLI ще изпрати даден тест със статус **F** (Final, готов) еднократно,​ след неговото въвеждане. При следващо изпращане на визитата,​ вече рапортуваните готови няма да се изпратят. И тук, изключението е когато резултата се коригира,​ при което ще бъде изпратен със статус **C** (коригиран) еднократно и пропускан в следващи сесии.
courier.txt · Последна промяна: 2018/12/09 00:50 от admin