Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


courier

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
courier [2018/12/09 00:50]
admin [Пропускане на неготови (skip pending)]
courier [2019/07/24 17:43] (текуща)
admin [CLI версия]
Ред 8: Ред 8:
  
 ===== CLI версия ===== ===== CLI версия =====
-CLI версията се стартира (оникновено като планирана задача на Windows) със следните аргументи:​+CLI версията се стартира (обикновено като планирана задача на Windows) със следните аргументи:​
  
 **%%-%%s, %%--%%server** (Default: localhost) Database server. **%%-%%s, %%--%%server** (Default: localhost) Database server.
Ред 20: Ред 20:
 **%%-%%p, %%--%%password** Paswword for SQL Server login. **%%-%%p, %%--%%password** Paswword for SQL Server login.
  
-**%%-%%t, %%--%%timeout** (Default: ​60) SQL command timeout in secconds.+**%%-%%t, %%--%%timeout** (Default: ​180) SQL command timeout in secconds.
  
 **%%-%%e, %%--%%export-profile** (Default: 1) Id of export profile. **%%-%%e, %%--%%export-profile** (Default: 1) Id of export profile.
  
-**%%-%%m, %%--%%mode** (Default: p) Mode, r = results, p = partial results, o = orders.+**%%-%%m, %%--%%mode** (Default: p) Mode, **r** = results, ​**p** = partial results, ​**o** = orders.
  
-**%%-%%h, %%--%%hours** (Default: 168) Number of hours back for detecting changes (takes effect in r and p modes).+**%%-%%h, %%--%%hours** (Default: 168) Number of hours back for detecting changes (takes effect in **r** and **p** modes).
  
-**%%-%%n, %%--%%hours** (Default: 10) Number of retries when sending OMLs (takes effect only in o mode).+**%%-%%n, %%--%%hours** (Default: 10) Number of retries when sending OMLs (takes effect only in **o** mode).
  
 **%%-%%l, %%--%%log-path** Folder for logging hl7 messages, no such logs if not supplied. **%%-%%l, %%--%%log-path** Folder for logging hl7 messages, no such logs if not supplied.
courier.1544309452.txt.gz · Последна промяна: 2018/12/09 00:50 от admin