Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


full-ref

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
full-ref [2017/09/22 16:39]
admin
full-ref [2017/09/22 17:26]
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Референции ====== ====== Референции ======
  
-===== Структура на OML_O21 ​съобщението =====+===== Структура на OML^O21 ​съобщението =====
  
 ^SEQ^OPT^RPT / #​^GROUP^NAME^ ^SEQ^OPT^RPT / #​^GROUP^NAME^
Ред 64: Ред 64:
 |44  |O  | 1 |  |\_\_\_BLG Billing | |44  |O  | 1 |  |\_\_\_BLG Billing |
  
 +===== Структура на ORU^R01 съобщението =====
  
 +^SEQ  ^OPT  ^RPT / #  ^GROUP ​ ^NAME  ^
 +|1  |R  |1  |  |MSH - Message Header ​ |
 +|2  |O  |*  |  |SFT - Software Segment ​ |
 +|  |R  |*  |Y  |-- PATIENT RESULT ​ |
 +|  |O  |1  |Y  |\_\_\_-- PATIENT ​ |
 +|3  |R  |1  |  |\_\_\_\_\_\_[[segments#​PID сегмент|PID]] - Patient Identification ​ |
 +|4  |O  |1  |  |\_\_\_\_\_\_PD1 - Patient Additional Demographic ​ |
 +|5  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_NTE - Notes and Comments ​ |
 +|6  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_NK1 - Next of Kin / Associated Parties ​ |
 +|  | O  |1  |Y  |\_\_\_\_\_\_-- VISIT  |
 +|7  |R  |1  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[segments#​PV1 сегмент|PV1]] - Patient Visit  |
 +|8  |O  |1  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_PV2 - Patient Visit - Additional Information ​ |
 +|  |R  |*  |Y  |\_\_\_-- ORDER OBSERVATION ​ |
 +|9  |O  |1  |  |\_\_\_\_\_\_ORC - Common Order  |
 +|10  |R  |1  |  |\_\_\_\_\_\_OBR - Observation Request ​ |
 +|11  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_NTE - Notes and Comments ​ |
 +|  |O  |*  |Y  |\_\_\_\_\_\_-- TIMING QTY  |
 +|12  |R  |1  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_TQ1 - Timing/​Quantity ​ |
 +|13  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_TQ2 - Timing/​Quantity Relationship ​ |
 +|14  |O  |1  |  |\_\_\_\_\_\_CTD - Contact Data  |
 +|  |O  |*  |Y  |\_\_\_\_\_\_-- OBSERVATION ​ |
 +|15  |R  |1  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_OBX - Observation/​Result ​ |
 +|16  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_NTE - Notes and Comments ​ |
 +|17  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_FT1 - Financial Transaction ​ |
 +|18  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_CTI - Clinical Trial Identification ​ |
 +|  |O  |*  |Y  |\_\_\_\_\_\_-- SPECIMEN ​ |
 +|19  |R  |1  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_SPM - Specimen ​ |
 +|20  |O  |*  |  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_OBX - Observation/​Result ​ |
 +|21  |O  |1  |  |DSC - Continuation Pointer ​ |
full-ref.txt · Последна промяна: 2017/09/22 17:26 от admin