Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21-status

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revisionПредходна версия
oml-o21-status [2020/11/01 12:24] – [Статус на поръчка (OML_O21)] adminoml-o21-status [2020/11/02 11:16] (текуща) – [OML_O21 При промяна на статус на поръчка] admin
Ред 28: Ред 28:
 |**PATIENT начало** |0..1 |**1**  | |**PATIENT начало** |0..1 |**1**  |
 |\_\_\_[[segments#pid_сегмент|PID]] Patient Identification  |1  |1  | |\_\_\_[[segments#pid_сегмент|PID]] Patient Identification  |1  |1  |
 +|\_\_\_[[segments#NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments  |0..∞  |0..1  |
 |**PATIENT край** | | |**PATIENT край** | |
 |**ORDER начало** |1..∞ |1..∞  | |**ORDER начало** |1..∞ |1..∞  |
Ред 33: Ред 34:
 |\_\_\_**OBSERVATION REQUEST начало** |0..1  |**1**  | |\_\_\_**OBSERVATION REQUEST начало** |0..1  |**1**  |
 |\_\_\_\_\_\_[[segments#OBR сегмент|OBR]] Observation Request |1  |1  | |\_\_\_\_\_\_[[segments#OBR сегмент|OBR]] Observation Request |1  |1  |
 +|\_\_\_\_\_\_[[segments#NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments  |0..∞  |0..1  |
 |\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN начало** |0..∞  |0..∞  | |\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN начало** |0..∞  |0..∞  |
 |\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[segments#SPM сегмент|SPM]] Specimen |1  |1  | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[segments#SPM сегмент|SPM]] Specimen |1  |1  |
oml-o21-status.txt · Последна промяна: 2020/11/02 11:16 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki