Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21-status

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
oml-o21-status [2020/10/27 10:16]
admin
oml-o21-status [2020/11/02 11:16] (текуща)
admin [OML_O21 При промяна на статус на поръчка]
Ред 1: Ред 1:
 ====== Статус на поръчка (OML_O21) ====== ====== Статус на поръчка (OML_O21) ======
  
 +Нотификцаията за промяна в статуса на поръчката от страна на ЛИС iLab (Order Filler) към поръчващата страна (Order Placer) е опционално и се настройва при пуск на интеграцията.
 +===== Обща информация =====
  
 +При приемане на поръчка,​ тя не влиза в нормалния процес на обработка в ЛИС iLab, а стои в пул от чакащи поръчки (по-долу статус "​чакаща"​). За да влезе поръчката в нормалния порцес на обрабтока (т.е. да се превърне във визита),​ се минава през процес на прием на пробата (в UI - Импорт на поръчка). Ако пробата е негодна,​ както и в други ситуации (липса на реактив,​ натовареност на лабораторията и др.) поръчката може да бъде отхвърлена. Статуса на дадена поръчка е в едно от следните следните състояния:​
 +  * **чакаща** (вендага след получаването ѝ);
 +  * **приета** за работа (след импорт);​
 +  * **завършена** (изпълнена,​ готова);​
 +  * **отхвърлена** (негонда проба и др.);
 +  * **смесно състояние** (различни позиции за с разлечен статус).
 +Отделно от сценария по-горе,​ в процеса на работа (след преминаване от чкаща в приета),​ отново една или повече позиции в поръчката могат да бъдат отхвърлени,​ (поради негондост на проба, установена след приема,​ повреден апарат и др.) в който случай статусът може е смесен - някои позиции ще са отхвърлени,​ други приети или завършени.
 +
 +===== Събития,​ водещи до нoтификация за промяна на статус =====
 +
 +Към момента на писане на настоящата секция (ноември 2020), ЛИС iLab (Order Filler) нотифицира поръчващата страна (Order Placer) за промяна на статуса в поръчка при следните събития:​
 +  * **отхвърляне на поръчка** от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);​
 +  * **приемане на поръчката** от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);​
 +  * **при сесия за изпращане на резултати** (от UI или като сървърна задача) при установени една или повече отхвърлени позиции (изследвания) в поръчката.
 +===== OML_O21 При промяна на статус на поръчка =====
 +
 +По долу е дадена **редуцирана** (но валидна по стандарт) структура на OML_O21 съобщението,​ при изпращането му от страна на iLab към външна система по повод промяна на статуса на поръчката. ​
 +
 +^Сегмент / Група ​ ^Кол. по стандарт ​ ^Кол. за iLab  ^
 +|[[segments#​MSH сегмент|MSH]] Message Header |1  |1  |
 +|[[segments#​SFT сегмент|SFT]] Software Segment |0..∞ |**1** ​ |
 +|[[segments#​NTE сегмент|NTE]] Notes and Comments |0..* |**0..1** |
 +|**PATIENT начало** |0..1 |**1** ​ |
 +|\_\_\_[[segments#​pid_сегмент|PID]] Patient Identification ​ |1  |1  |
 +|\_\_\_[[segments#​NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments ​ |0..∞ ​ |0..1  |
 +|**PATIENT край** | |
 +|**ORDER начало** |1..∞ |1..∞ ​ |
 +|\_\_\_[[segments#​ORC сегмент|ORC]] Common Order |1  |1  |
 +|\_\_\_**OBSERVATION REQUEST начало** |0..1  |**1** ​ |
 +|\_\_\_\_\_\_[[segments#​OBR сегмент|OBR]] Observation Request |1  |1  |
 +|\_\_\_\_\_\_[[segments#​NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments ​ |0..∞ ​ |0..1  |
 +|\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN начало** |0..∞ ​ |0..∞ ​ |
 +|\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[segments#​SPM сегмент|SPM]] Specimen |1  |1  |
 +|\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN край** |  |
 +|\_\_\_**OBSERVATION REQUEST край** |  |
 +|**ORDER край** | |
 +
 +==== Примери ====
 +
 +<color #​ed1c24>​**В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА (НОЕ 2020)**</​color>​
 +
 +<​html>​
 +<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;​padding:​ 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">​
 +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Laboratory<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Hospital<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20180930202923</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​OML<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​OML_O21<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​SFT</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​SKYWARE Group<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1.0.0.0</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​TestApp<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1.0.0.0</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​ORC</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​SC<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​JHG6Y8R<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​R<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​168321</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​IP<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 +</​div>​
 +</​html>​
 +
 +<​html>​
 +<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;​padding:​ 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">​
 +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Laboratory<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Hospital<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20180930202923</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​OML<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​OML_O21<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​SFT</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​SKYWARE Group<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1.0.0.0</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​TestApp<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1.0.0.0</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​NTE</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Lab is too busy to perform scheduled visit<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1R</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​HL70364<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​ORC</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​SC<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​45289</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​DC<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 +</​div>​
 +</​html>​
oml-o21-status.1603786617.txt.gz · Последна промяна: 2020/10/27 10:16 от admin