Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21-status

Това е стара версия на документа!


Статус на поръчка (OML_O21)

OML_O21 При промяна на статус на поръчка

По долу е дадена редуцирана (но валидна по стандарт) структура на OML_O21 съобщението, при изпращането му от страна на iLab към външна система по повод промяна на статуса на поръчката.

Сегмент / Група Кол. по стандарт Кол. за iLab
MSH Message Header 1 1
SFT Software Segment 0..* 0..*
NTE Notes and Comments 0..* 0..1
ORDER начало 1..* 1
   ORC Common Order 1 1
ORDER край

Примери

MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_O21|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
ORC|SC|JHG6Y8R^R|168321^iLab||IP|

MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_O21|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
NTE|1||Lab is too busy to perform scheduled visit|1R^^HL70364|
ORC|SC|45289|||DC|

oml-o21-status.1603786729.txt.gz · Последна промяна: 2020/10/27 10:18 от admin