Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oru-r01

Резултат (ORU_R01)

Съобщението ORU_R01 (Unsolicited transmission of an observation message) се изпраща от ЛИС към БИС. Изпраща се след валидация на резултатите във визита в ЛИС.

Структура на съобщението

По долу е дадена редуцирана структура на ORU_R01 съобщението, която съдържа само релевантните към настоящата интеграция групи и сегменти. Наличие на други валидни групи и сегменти няма да попречи на обработката, те ще бъдат игнорирани.

Сегмент / Група Кол. по стандарт Кол. за iLab
MSH Message Header 1 1
SFT Software Segment 0..* 0..*
PATIENT RESULT начало 1..* 1
   PATIENT начало 0..1 1
      PID Patient Identification 1 1
      NTE - Notes and Comments 0..* 0..1
      PATIENT_VISIT начало 0..1 1
         PV1 Patient Visit 1 1
      PATIENT_VISIT край
   PATIENT край
   ORDER OBSERVATION начало 1..* 1..*
      ORC - Common Order 0..1 1
      OBR - Observation Request 1 1
      NTE - Notes and Comments 0..* 0..1
      OBSERVATION начало 0..* 0..*
         OBX - Observation/Result 1 1
         NTE - Notes and Comments 0..* 0..1
      OBSERVATION край
      SPECIMEN начало 0..* 0..*
         SPM - Specimen 1 1
      SPECIMEN край
   ORDER OBSERVATION край
PATIENT RESULT край

Пример

MSH|^~\&|iLab|Лаборатория|iHealth|МБАЛ АД|20171104230436||ORU^R01^ORU_R01|2a3fdbe1de|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|5.0.0.41525|iLabCourier|5.0.0.41525|
PID|1||9706166900^^^GRAO^NI~16403^^^Laboratory^MR~9598/2017^^^Hospital^MR~5221^^^LIS^XX||Бенков^Димитър^Иванов||19970616|M|
PV1|1|N|Урологични легла^^^01.03||||||||||||||||16403^^^Laboratory^MR|
ORC|RE|IH20171028103353461|16403^iLab||||^^^201710281041|||||1999900024^Русинов^Атанас^Маринов^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBR|1|IH20171028103353461|16403^iLab|57021-8^Пълна Кръвна Картина^LN^1-2^^HCPT|||201802121826
OBX|1|NM|6690-2^Левкоцити^LN^0-3^^HCPT||5.17|10\S\9/L|3.50 - 10.50||||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBX|12|NM|789-8^Еритроцити^LN^0-4^^HCPT||3.00|10\S\12/L|4.20 - 5.40|L|||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBX|13|NM|718-7^Хемоглобин^LN^0-1^^HCPT||91|g/L|125 - 180|LL|||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBX|14|NM|4544-3^Хематокрит^LN^0-2^^HCPT||0.273|L/L|0.380 - 0.540|L|||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBX|15|NM|787-2^MCV^LN^0-5^^HCPT||91.0|fL|82.0 - 92.0||||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBX|16|NM|785-6^MCH^LN^0-6^^HCPT||30.5|pg|28.0 - 33.0||||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBX|17|NM|786-4^MCHC^LN^0-7^^HCPT||335|g/L|320 - 360||||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBX|18|NM|777-3^Tромбоцити^LN^0-10^^HCPT||240|10\S\9 /L|140 - 440||||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
SPM|1|||BLD^кръв^HL70487|||||||||||||201710281036|
ORC|RE|IH20171028103353461|16403^iLab||||^^^201710281041|||||1999900024^Русинов^Атанас^Маринов^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBR|2|IH20171028103353461|16403^iLab|4537-7^СУЕ^LN^0-20^^HCPT|||201802121826
OBX|1|NM|4537-7^СУЕ^LN^0-20^^HCPT||75|mm/h|3 - 46|H|||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
SPM|1|||BLD^кръв^HL70487|||||||||||||201710281036|
ORC|RE|IH20171028103353461|16403^iLab||||^^^201710281041|||||1999900024^Русинов^Атанас^Маринов^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
OBR|3|IH20171028103353461|16403^iLab|14749-6^Глюкоза^LN^0-9^^HCPT|||201802121826
OBX|1|NM|14749-6^Глюкоза^LN^0-9^^HCPT||9.89|mmol/l|3.30 - 6.40|H|||C|||201710281036||2012312345^Димитрова^Анета^^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
SPM|1|^AITG||SER^серум^HL70487|||||||||||||201710281036|

oru-r01.txt · Последна промяна: 2018/09/26 19:06 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki