Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oru-r01

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
oru-r01 [2018/02/12 19:27]
admin [Пример]
oru-r01 [2018/09/26 19:06] (текуща)
admin [Пример]
Ред 36: Ред 36:
 <​html>​ <​html>​
 <div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;​padding:​ 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">​ <div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;​padding:​ 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">​
-<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Лаборатория<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iHealth<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ АД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20171104230436</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ORU<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​R01<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ORU_R01<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2a3fdbe1-defc-49c9-a53e-dc51bfa4d320</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​+<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Лаборатория<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iHealth<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ АД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20171104230436</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ORU<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​R01<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ORU_R01<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2a3fdbe1de</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​SFT</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​SKYWARE Group<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​5.0.0.41525</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLabCourier<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​5.0.0.41525</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​ <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​SFT</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​SKYWARE Group<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​5.0.0.41525</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLabCourier<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​5.0.0.41525</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​PID</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​9706166900</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​GRAO<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​NI<​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span><​span style="​color:​ #​990033;">​16403</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Laboratory<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​MR<​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span><​span style="​color:​ #​990033;">​9598/​2017</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Hospital<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​MR<​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span><​span style="​color:​ #​990033;">​5221</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​LIS<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​XX<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Бенков<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Димитър<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Иванов<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​19970616</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​M<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​ <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​PID</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​9706166900</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​GRAO<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​NI<​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span><​span style="​color:​ #​990033;">​16403</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Laboratory<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​MR<​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span><​span style="​color:​ #​990033;">​9598/​2017</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Hospital<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​MR<​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span><​span style="​color:​ #​990033;">​5221</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​LIS<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​XX<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Бенков<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Димитър<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​Иванов<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​19970616</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​M<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
oru-r01.txt · Последна промяна: 2018/09/26 19:06 от admin