Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


qry-r02

Заявка за резултат (QRY_R02)

QRY_R02 (Query for results of observation) - съобщението се използва за заявяване на резултат от изследване от БИС към ЛИС.

Структура на QRY_R02

По долу е дадена структурата на QRY_R02 съобщението.

Сегмент / Група Кол. по стандарт Кол. за iLab
MSH Message Header 1 1
SFT Software Segment 0..* 0..*
QRD Original-Style Query Definition 1 1
qry-r02.txt · Последна промяна: 2018/08/27 17:18 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki