Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


res-rend

Изобразяване на резултати

Изобразяването на резултати е сложна задача и обикновено има два аспекта - изобразяване на екран и на хартия. Тук се спираме на показването на екран, доколкото то е по-важно, а и предвид обичайното ограничение до степени на сиво при хартията, показването на екран е по-сложно.

Изобразяване на екран

В примера по-долу е показано изобразяване на визита в iLab Courier (приложение с което се валидират и изпращат към БИС резултати). Следва да се обърне внимание на няколко детайла:

  • В главата - едър шрифт главните данни - име, пол и възраст;
  • В детайлите - тестовете са групирани в групи;
  • Вляво е показан статуса готов/неготов (червен и зелен , според OBX-11);
  • С различен градиент на отенъци на червено/синьо са показани резултати над/под референтни граници (според OBX-8);
  • С градиент на сиво е показан резултат, който не може да бъде изработен (статус X и резултат *).

Примерен резултат

Разпечатка

При изобразяване на хартия (разпечатка) следва флагираните (патологични) резултати да се печатат с чер, евентуално със знак преди името на теста. В примера по-долу е показан същия резултат като на горния, но във вариант разпечатка.

Примерна разпечатка

Можете да свалите примерния резултат в PDF.

res-rend.txt · Последна промяна: 2017/11/13 17:49 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki