Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


res-types

Видове резултати

Според това, дали дадена визита в ЛИС iLab е следствие на електронна поръчка или не, делим визитите които се изпращат към външни системи на два вида:

  • Визити с поръчки;
  • Визити без поръчки (Непоръчани визити).

Под непоръчани в случая ще разбираме че те са регистрирани ръчно в лабораторията. Чест случай за това са много спешни изследвания, които се заявяват по телефон или пробите директно се занасят в лабораторията за изработване, като се прескача стъпката с електронна поръчка.

В случай че лабораторните резултати са следствие от повече от една поръчка (една основна и една или повече допълнителни) в ORC и OBR сегментите ще бъде реферирана само основната поръчка (ORC.2 и OBR.2), така все едно чрез нея са поръчани всички изследвания накуп, а не чрез една основна и една или повече допълнителни поръчки. Като пряко следствие от това, ORC сегментите ще реферират като поръчващо отделение и/или лекар тези от основната поръчка дори и допълнителната поръчка да е направена от друго отделение и/или лекар. Причината за това обединяване на основна и евентуални допълнителни поръчки се корени в това, че ЛИС iLab разглежда една проба като присъща на една и само една визита.

Приемащата страна трябва да следи за полето OBX.11 (Observation Result Status) според таблица 0085 и да потвърждава при себе си само резултати със статуси F и C, а тези с P, I, S, R – може да показва само с уговорката че са предварителни. Стойностите на таблица 0085:

Код Значение Описание
C Record coming over is a correction and thus replaces a final result Корекция на вече изпратен финален резултат
D Deletes the OBX record Изтриване на вече изпратен резултат
F Final results; Can only be changed with a corrected result. Финален (окончателен) резултат
I Specimen in lab; results pending Чака стойност
N Not asked; used to affirmatively document that the observation identified in the OBX was not sought when the universal service ID in OBR-4 implies that it would be sought. Непотърсен резултат
O Order detail description only (no result) Няма резултат, само описание на поръчката
P Preliminary results Временен резултат
R Results entered – not verified Временен резултат, непотвърден
S Partial results Частичен резултат
U Results status change to final without retransmitting results already sent as _preliminary._ E.g., radiology changes status from preliminary to final
W Post original as wrong, e.g., transmitted for wrong patient Сгрешен вече изпратен резултат
X Results cannot be obtained for this observation Резултатът не може да бъде предоставен

ЛИС iLab позволява многократни изпращания на резултати на визита. След първото изпращане на окончателен резултат (статус F), всяко следващо ще е със статус C, независимо че резултата може да е идентичен с вече изпратения първоначално окончателен резултат. Изключение от това правило е случая с резултат, който не може да бъде изработен, в който случай статуса е X. Неготовите към момента на изпращане резултати са със статус I.

Препоръчително е приемащата страна да записва при F и X, презаписва при C и X, и показва като „временен резултат“ резултатите с други статуси (например с различен цвят или друг маркер).

res-types.txt · Последна промяна: 2017/11/13 09:15 от admin