Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


res-types

Видове резултати

Според това, дали дадена визита в ЛИС iLab е следствие на електронна поръчка или не, делим визитите които се изпращат към външни системи на два вида:

  • Визити с поръчки;
  • Визити без поръчки (Непоръчани визити).

Под непоръчани в случая ще разбираме че те са регистрирани ръчно в лабораторията. Чест случай за това са много спешни изследвания, които се заявяват по телефон или пробите директно се занасят в лабораторията за изработване, като се прескача стъпката с електронна поръчка.

В случай че лабораторните резултати са следствие от повече от една поръчка (една основна и една или повече допълнителни) в ORC и OBR сегментите ще бъде реферирана само основната поръчка (ORC.2 и OBR.2), така все едно чрез нея са поръчани всички изследвания накуп, а не чрез една основна и една или повече допълнителни поръчки. Като пряко следствие от това, ORC сегментите ще реферират като поръчващо отделение и/или лекар тези от основната поръчка дори и допълнителната поръчка да е направена от друго отделение и/или лекар. Причината за това обединяване на основна и евентуални допълнителни поръчки се корени в това, че ЛИС iLab разглежда една проба като присъща на една и само една визита.

Приемащата страна трябва да следи за полето OBX.11 (Observation Result Status) според таблица 0085 и да потвърждава при себе си само резултати със статуси F и C, а тези с P, I, S, R – може да показва само с уговорката че са предварителни. Стойностите на таблица 0085:

Код Значение Описание
C Record coming over is a correction and thus replaces a final result Корекция на вече изпратен финален резултат
D Deletes the OBX record Изтриване на вече изпратен резултат
F Final results; Can only be changed with a corrected result. Финален (окончателен) резултат
I Specimen in lab; results pending Чака стойност
N Not asked; used to affirmatively document that the observation identified in the OBX was not sought when the universal service ID in OBR-4 implies that it would be sought. Непотърсен резултат
O Order detail description only (no result) Няма резултат, само описание на поръчката
P Preliminary results Временен резултат
R Results entered – not verified Временен резултат, непотвърден
S Partial results Частичен резултат
U Results status change to final without retransmitting results already sent as _preliminary._ E.g., radiology changes status from preliminary to final
W Post original as wrong, e.g., transmitted for wrong patient Сгрешен вече изпратен резултат
X Results cannot be obtained for this observation Резултатът не може да бъде предоставен

Повече информация за статусите на резултатите, може да намерите в Сегменти

Препоръчително е приемащата страна да записва при F и X, презаписва при C и X, и показва като „временен резултат“ резултатите с други статуси (например с различен цвят или друг маркер).

res-types.txt · Последна промяна: 2019/04/17 03:34 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki