Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


segments

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revisionПредходна версия
segments [2020/11/02 15:28] – [SPM сегмент] adminsegments [2020/11/02 15:36] (текуща) – [SPM сегмент] admin
Ред 420: Ред 420:
 |\_\_SPM.4.1  |O  |Identifier  |Идентификатор на вида пробата (например SER - Серум по LOINC, 122590004 - Серум по SNOMED CT)  | |\_\_SPM.4.1  |O  |Identifier  |Идентификатор на вида пробата (например SER - Серум по LOINC, 122590004 - Серум по SNOMED CT)  |
 |\_\_SPM.4.2  |O  |Text  |Наименование (например Серум)  |БИС и ЛИС  | |\_\_SPM.4.2  |O  |Text  |Наименование (например Серум)  |БИС и ЛИС  |
-|\_\_SPM.4.3  |O  |Name Of Coding System  |Кодираща система, според таблица 0396, да се ползва: \\ **SNM3** - SNOMED International  \\ **HL70487** - Таблица 0487 на HL7 \\ **HCPT** - Health Care Provider Taxonomy - за локална кодировка  |БИС и ЛИС  |+|\_\_SPM.4.3  |O  |Name Of Coding System  |Кодираща система, според таблица 0396, да се ползва: \\ **SNM3** - SNOMED International  \\ **HL70487** - [[tables#0487 Specimen Type|Таблица 0487 на HL7]]  \\ **HCPT** - Health Care Provider Taxonomy - за локална кодировка  |БИС и ЛИС  |
 |SPM.17  |O  |Specimen Collection Date/Time  |Дата и час на пробовземане, с точност до минута (YYYYMMDDhhmm)  |БИС и ЛИС  | |SPM.17  |O  |Specimen Collection Date/Time  |Дата и час на пробовземане, с точност до минута (YYYYMMDDhhmm)  |БИС и ЛИС  |
 |\_\_SPM.17.1  |O  |Time  |Дата и час  |БИС и ЛИС  | |\_\_SPM.17.1  |O  |Time  |Дата и час  |БИС и ЛИС  |
segments.txt · Последна промяна: 2020/11/02 15:36 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki