Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


segments

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
segments [2020/11/02 15:28]
admin [SPM сегмент]
segments [2020/11/02 15:36] (текуща)
admin [SPM сегмент]
Ред 420: Ред 420:
 |\_\_SPM.4.1 ​ |O  |Identifier ​ |Идентификатор на вида пробата (например SER - Серум по LOINC, 122590004 - Серум по SNOMED CT)  | |\_\_SPM.4.1 ​ |O  |Identifier ​ |Идентификатор на вида пробата (например SER - Серум по LOINC, 122590004 - Серум по SNOMED CT)  |
 |\_\_SPM.4.2 ​ |O  |Text  |Наименование (например Серум) ​ |БИС и ЛИС ​ | |\_\_SPM.4.2 ​ |O  |Text  |Наименование (например Серум) ​ |БИС и ЛИС ​ |
-|\_\_SPM.4.3 ​ |O  |Name Of Coding System ​ |Кодираща система,​ според таблица 0396, да се ползва:​ \\ **SNM3** - SNOMED International ​ \\ **HL70487** - Таблица 0487 на HL7 \\ **HCPT** - Health Care Provider Taxonomy - за локална кодировка ​ |БИС и ЛИС ​ |+|\_\_SPM.4.3 ​ |O  |Name Of Coding System ​ |Кодираща система,​ според таблица 0396, да се ползва:​ \\ **SNM3** - SNOMED International ​ \\ **HL70487** - [[tables#​0487 Specimen Type|Таблица 0487 на HL7]]  ​\\ **HCPT** - Health Care Provider Taxonomy - за локална кодировка ​ |БИС и ЛИС ​ |
 |SPM.17 ​ |O  |Specimen Collection Date/​Time ​ |Дата и час на пробовземане,​ с точност до минута (YYYYMMDDhhmm) ​ |БИС и ЛИС ​ | |SPM.17 ​ |O  |Specimen Collection Date/​Time ​ |Дата и час на пробовземане,​ с точност до минута (YYYYMMDDhhmm) ​ |БИС и ЛИС ​ |
 |\_\_SPM.17.1 ​ |O  |Time  |Дата и час ​ |БИС и ЛИС ​ | |\_\_SPM.17.1 ​ |O  |Time  |Дата и час ​ |БИС и ЛИС ​ |
segments.txt · Последна промяна: 2020/11/02 15:36 от admin