Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


segments

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
segments [2019/04/17 04:21]
admin [В ORU_R01]
segments [2020/05/24 02:41] (текуща)
admin [OBR сегмент]
Ред 258: Ред 258:
  
 ^Поле ​ ^O/R  ^Данни ​ ^Значение ​ ^Попълва се от  ^ ^Поле ​ ^O/R  ^Данни ​ ^Значение ​ ^Попълва се от  ^
-|ORC.1 ​ |**R** ​ |Order Control - Order Action ​ |Според таблица 0119 \\ При поръчка (OML_O21) се ползват:​ \\ **NW** – Нова заявка \\ **XO** – Модификация на заявка \\ **CA** – Анулиране на заявка \\ При резултат (ORU_R01) се ползват:​ \\ **RE** - Рапортуване на резултат \\ При промяна на статус (OML_O21) се ползва:​ \\ **SC** - Смяна на статус |БИС и ЛИС ​ |+|ORC.1 ​ |**R** ​ |Order Control - Order Action ​ |Според таблица 0119 \\ При поръчка ([[oml-o21|OML_O21]]) се ползват:​ \\ **NW** – Нова заявка \\ **XO** – Модификация на заявка \\ **CA** – Анулиране на заявка \\ При резултат ([[oru-r01|Резултат (ORU_R01)]]) се ползват:​ \\ **RE** - Рапортуване на резултат \\ При промяна на статус ([[oml-o21|OML_O21]]) се ползва:​ \\ **SC** - Смяна на статус |БИС и ЛИС ​ |
 |ORC.2 ​ |C  |Placer Order Number ​ |Идентификатор на заявката в БИС ​ |БИС ​ | |ORC.2 ​ |C  |Placer Order Number ​ |Идентификатор на заявката в БИС ​ |БИС ​ |
 |\_\_ORC.2.1 ​ |C  |Entity Identifier ​ |Буквено-цифров идентификатор (до 22 символа) на заявката,​ който я идентифицира уникално в дадена интеграция,​ реферира се в резултатите,​ чрез него се прави модификация и анулиране ​ |БИС и ЛИС ​ | |\_\_ORC.2.1 ​ |C  |Entity Identifier ​ |Буквено-цифров идентификатор (до 22 символа) на заявката,​ който я идентифицира уникално в дадена интеграция,​ реферира се в резултатите,​ чрез него се прави модификация и анулиране ​ |БИС и ЛИС ​ |
Ред 265: Ред 265:
 |\_\_ORC.3.1 ​ |C  |Entity Identifier ​ |Идентификатор на заявката в ЛИС (Визита Id), число до 22 разряда ​ |ЛИС ​ | |\_\_ORC.3.1 ​ |C  |Entity Identifier ​ |Идентификатор на заявката в ЛИС (Визита Id), число до 22 разряда ​ |ЛИС ​ |
 |\_\_ORC.3.2 ​ |O  |Namespace Id  |Именно пространство на идентификатора на заявката според ЛИС ​ |ЛИС ​ | |\_\_ORC.3.2 ​ |O  |Namespace Id  |Именно пространство на идентификатора на заявката според ЛИС ​ |ЛИС ​ |
-|ORC.5 ​ |O  |Order Status ​ |Статус на заявката,​ според таблица 0038ползват ​се: \\ **IP** - In process, unspecified (започнала обработка на заявката ​в ЛИС, заявката ​е вече заключена\\ **DC** - Order was discontinued - заявката е отхвърлена (също заключена) ​ |ЛИС ​ |+|ORC.5 ​ |O  |Order Status ​ |Статус на заявката,​ според таблица 0038 \\ При резултат ([[oru-r01|ORU_R01]]) се ползват:​ \\ **CM** - Order is completed: Заявката е приключена \\ **A** - Some, but not all, results available: Заявката е приключена частично \\ **CA** - Order was canceled: Заявката е отменена (сторнирана) \\ При промяна на статус ([[oml-o21|OML_O21]]):​ \\ **IP** In processunspecified - Обработката на заявката е започнала \\ **CA** - Order was canceled: Заявката е отхвърлена) ​ |ЛИС ​ |
 |<color #​c3c3c3>​ORC.7</​color> ​ |O  |Quantity/​Timing ​ |Дата и час на пробовземане (<color #​00a2e8>​backward compatibility</​color>​),​ за нови приложения да се ползва TQ1.7  |БИС и ЛИС ​ | |<color #​c3c3c3>​ORC.7</​color> ​ |O  |Quantity/​Timing ​ |Дата и час на пробовземане (<color #​00a2e8>​backward compatibility</​color>​),​ за нови приложения да се ползва TQ1.7  |БИС и ЛИС ​ |
-|\_\_<​color #​c3c3c3>​ORC.7.4</​color> ​ |O  |Start Date/​Time ​ |При поръчка (OML_021): \\ Дата и час на желано пробовземане,​ без стойност за съпровождащи поръчки и с бъдеща дата за бъдещи поръчки,​ да се ползва TQ1  \\ При резултат (ORU_R01): \\ Дата и час на регистрация визитата (да не се бърка с дата и час на пробовземане),​ може да се пренебрегне,​ доколкото няма клинично значение ​ |БИС и ЛИС ​ |+|\_\_<​color #​c3c3c3>​ORC.7.4</​color> ​ |O  |Start Date/​Time ​ |При поръчка ([[oml-o21|OML_O21]]): \\ Дата и час на желано пробовземане,​ без стойност за съпровождащи поръчки и с бъдеща дата за бъдещи поръчки,​ да се ползва TQ1  \\ При резултат ([[oru-r01|ORU_R01]]): \\ Дата и час на регистрация визитата (да не се бърка с дата и час на пробовземане),​ може да се пренебрегне,​ доколкото няма клинично значение ​ |БИС и ЛИС ​ |
 |ORC.12 ​ |O  |Ordering Provider ​ |Поръчващ лекар ​ |БИС и ЛИС ​ | |ORC.12 ​ |O  |Ordering Provider ​ |Поръчващ лекар ​ |БИС и ЛИС ​ |
 |\_\_ORC.12.1 ​ |O  |Id Number ​ |Id - да се ползва **УИН**, издаден от БЛС ​ |БИС и ЛИС ​ | |\_\_ORC.12.1 ​ |O  |Id Number ​ |Id - да се ползва **УИН**, издаден от БЛС ​ |БИС и ЛИС ​ |
Ред 359: Ред 359:
 |OBR.20 ​ |O  |Filler Field 1  |Резервно поле 1 на ЛИС. В това поле се изпраща името на отдела,​ в който е причислено изследването,​ например "​Хематология",​ "​Биохимия"​ и т.н. ​ |ЛИС ​ | |OBR.20 ​ |O  |Filler Field 1  |Резервно поле 1 на ЛИС. В това поле се изпраща името на отдела,​ в който е причислено изследването,​ например "​Хематология",​ "​Биохимия"​ и т.н. ​ |ЛИС ​ |
 |OBR.21 ​ |O  |Filler Field 2  |Резервно поле 2 на ЛИС. В това поле се изпраща информация дали дадения запис е тест или панел, като с **0 = тест** (например Глюкоза),​ **1 = панел** от тестове (напр. Кръвна картина) ​ |ЛИС ​ | |OBR.21 ​ |O  |Filler Field 2  |Резервно поле 2 на ЛИС. В това поле се изпраща информация дали дадения запис е тест или панел, като с **0 = тест** (например Глюкоза),​ **1 = панел** от тестове (напр. Кръвна картина) ​ |ЛИС ​ |
 +|OBR.25 ​ |O  |Result Status ​ |Статус на резултата на изследването,​ според таблица 0123, ползват се: \\ **A** - Some, but not all, results available \\ **F** - Final results; results stored and verified. \\ **I** - No results available; specimen received, procedure incomplete \\ **X** - No results available; Order canceled (анулирано или сторнирано изследване) ​ |ЛИС ​ |
 +==== Бележки ====
 +
 +Важно е да се обърне внимание на изследвания със статус **X** (No results available; Order canceled), чрез който ЛИС указва на приемащата страна да изтрие евентуално вече получен резултат(и) по това изследване,​ защото то е **анулирано или сторнирано**.
 +
 ==== Примери ==== ==== Примери ====
  
Ред 379: Ред 384:
 </​html>​ </​html>​
  
-В посочения пример се рапортуват резултати за изследване Пълна ​Кръвна ​Картина с LOINC код 57021-8, като същото това изследване има Id в ЛИС 1-1. +В посочения пример се рапортуват резултати за изследване Пълна ​кръвна ​картина с LOINC код 57021-8, като същото това изследване има Id в ЛИС 1-1. 
 ===== DG1 сегмент ===== ===== DG1 сегмент =====
  
segments.1555464097.txt.gz · Последна промяна: 2019/04/17 04:21 от admin