Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revisionПредходна версия
Следваща версия
Предходна версия
Последна версияBoth sides next revision
start [2019/04/17 03:42] – [Кодировка (Encoding)] adminstart [2020/10/27 10:52] – [Операции] admin
Ред 3: Ред 3:
 ===== Увод ===== ===== Увод =====
  
-{{:hl7.png?70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://www.hl7.org/|HL7]], версия **2.5.1**. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно, макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения, сегменти и полета и начина на функциониране на диалога, като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7 не са предмет на този документ.+{{:hl7.png?70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://www.hl7.org/|HL7]], версия **2.5.1**. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно, макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения, сегменти и полета и начина на функциониране на диалога, [[http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185|като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7]] не са предмет на този документ.
  
 {{:github.png?35 |}} **Примерен код** (VB.NET) за генериране и обработка на съобщения, можете да откриете в нашето хранилище в Github - [[https://github.com/kalatchev/HL7Samples]]. {{:github.png?35 |}} **Примерен код** (VB.NET) за генериране и обработка на съобщения, можете да откриете в нашето хранилище в Github - [[https://github.com/kalatchev/HL7Samples]].
Ред 19: Ред 19:
 Получаващата съобщение страна винаги отговаря със съобщение **ACK**. Получаващата съобщение страна винаги отговаря със съобщение **ACK**.
  
-При желание от страна на БИС, ЛИС може да изпраща и **съобщения за промяна на статуса** (съобщение **[[oml-o21|OML_O21]]**) на поръчки+При желание от страна на БИС, ЛИС може да изпраща и **съобщения за промяна на статуса** (съобщение **[[oml-o21-status|OML_O21]]**) на поръчки
  
 {{:lis-his-sc.png?500|}} {{:lis-his-sc.png?500|}}
Ред 38: Ред 38:
   * <color #22b14c>**Рапортува резултат**</color>.   * <color #22b14c>**Рапортува резултат**</color>.
  
-ЛИС може да изпраща и **[[oml-o21|OML_O21]]** съобщения, чрез които:+ЛИС може да изпраща и **[[oml-o21-status|OML_O21]]** съобщения, чрез които:
   * <color #22b14c>**Рапортува промяна на статус на поръчка**</color>.   * <color #22b14c>**Рапортува промяна на статус на поръчка**</color>.
  
Ред 45: Ред 45:
 БИС/ЕМД съхранява при себе си поръчките и ги идентифицира уникално (ЛИС не генерира идентификатор на получени поръчки). Именно с идентификатора на поръчка се прави модификация или анулиране на поръчката. От своя страна, ЛИС съхранява и уникално идентифицира всички изпълнени поръчки. В  iLab лабораторните поръчки се наричат визити и представляват съвкупност от едно или повече изследвания за даден пациент, за даден момент във времето. При изпращане на резултат, ЛИС указва за коя визита са резултатите, и ако тя е следствие на получена от БИС поръчка - идентификатора на тази поръчка. БИС/ЕМД съхранява при себе си поръчките и ги идентифицира уникално (ЛИС не генерира идентификатор на получени поръчки). Именно с идентификатора на поръчка се прави модификация или анулиране на поръчката. От своя страна, ЛИС съхранява и уникално идентифицира всички изпълнени поръчки. В  iLab лабораторните поръчки се наричат визити и представляват съвкупност от едно или повече изследвания за даден пациент, за даден момент във времето. При изпращане на резултат, ЛИС указва за коя визита са резултатите, и ако тя е следствие на получена от БИС поръчка - идентификатора на тази поръчка.
  
-==== Кодировка (Encoding) ====+==== Символно кодиране (Encoding) ==== 
 + 
 +Всички съобщения по настоящата реализация на HL7 се кодират с [[https://bg.wikipedia.org/wiki/UTF-8|UTF-8]]. Нормално в съобщенията може да има специални символи, като например μ, %, ‰ и т.н., които не поделжат на escape sequence. Някои специални символи обаче следва да се предават чрез escape sequence, например символа **^** следва да се предава като \S\ тъй като служи за разделител в синтаксиса на HL7.
  
-Всички съобщения по настоящата реализация на HL7 се кодират с [[https://bg.wikipedia.org/wiki/UTF-8|UTF-8]]. 
  
 ===== Транспорт ===== ===== Транспорт =====
start.txt · Последна промяна: 2020/10/27 10:59 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki