Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
start [2017/09/27 16:30]
admin [Същност на интеграцията]
start [2020/10/27 10:59] (текуща)
admin [Увод]
Ред 3: Ред 3:
 ===== Увод ===== ===== Увод =====
  
-{{:​hl7.png?​70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://​ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://​www.hl7.org/​|HL7]],​ версия **2.5.1** ​(pipe delimited). Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно,​ макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения,​ сегменти и полета и начина на функциониране на диалога,​ като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7 не са предмет на този документ+{{:​hl7.png?​70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://​ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://​www.hl7.org/​|HL7]],​ версия **2.5.1**. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно,​ макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения,​ сегменти и полета и начина на функциониране на диалога, ​[[http://​www.hl7.org/​implement/​standards/​product_brief.cfm?​product_id=185|като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7]] не са предмет на този документ.
- +
-{{:​github.png?​35 |}} **Примерен код** (VB.NET) за генериране и обработка на съобщения,​ можете да откриете в нашето хранилище в Github - [[https://​github.com/​kalatchev/​HL7Samples]].+
  
 ===== Същност на интеграцията ===== ===== Същност на интеграцията =====
  
-Интеграцията между БИС/​ЕМД и ЛИС iLab в текущата версия (2.5) се състои в **предаването на поръчки** за лабораторни изследвания от страна на БИС/​ЕМД (HIS) към ЛИС (LIS) от една страна (съобщение **OML_O21**)+Интеграцията между БИС/​ЕМД и ЛИС iLab в текущата версия (3.0) се състои в **предаването на поръчки** за лабораторни изследвания от страна на БИС/​ЕМД (HIS) към ЛИС (LIS) от една страна (съобщение **[[oml-o21|OML_O21]]**)
  
 {{:​his-lis.png?​500|}} {{:​his-lis.png?​500|}}
  
-и **предаването на лабораторни резултати от страна на ЛИС** към БИС/​ЕМД от друга (съобщение **ORU_R01**). ​+и **предаването на лабораторни резултати от страна на ЛИС** към БИС/​ЕМД от друга (съобщение **[[oru-r01|ORU_R01]]**). 
  
 {{:​lis-his.png?​500|}} {{:​lis-his.png?​500|}}
  
 Получаващата съобщение страна винаги отговаря със съобщение **ACK**. Получаващата съобщение страна винаги отговаря със съобщение **ACK**.
 +
 +При желание от страна на БИС, ЛИС може да изпраща и **съобщения за промяна на статуса** (съобщение **[[oml-o21-status|OML_O21]]**) на поръчки
 +
 +{{:​lis-his-sc.png?​500|}}
  
 **Възможни са и еднопосочни интеграции** - само изпращане на резултати или само получаване на поръчки. **Възможни са и еднопосочни интеграции** - само изпращане на резултати или само получаване на поръчки.
Ред 26: Ред 28:
 ==== Операции ==== ==== Операции ====
  
-Заявяващата страна (БИС/​ЕМД) изпраща **OML^O21** съобщения,​ чрез които реализира следните операции:​+Заявяващата страна (БИС/​ЕМД) изпраща **[[oml-o21|OML_O21]]** съобщения,​ чрез които реализира следните операции:​
   * <color #​22b14c>​**Нова**</​color>​ поръчка;​   * <color #​22b14c>​**Нова**</​color>​ поръчка;​
   * <color #​00a2e8>​**Модификация**</​color>​ на поръчка;​   * <color #​00a2e8>​**Модификация**</​color>​ на поръчка;​
   * <color #​ed1c24>​**Анулиране**</​color>​ на поръчка.   * <color #​ed1c24>​**Анулиране**</​color>​ на поръчка.
  
-ЛИС изпраща **ORU^R01** съобщения,​ чрез които:+ЛИС изпраща **[[oru-r01|ORU_R01]]** съобщения,​ чрез които:
   * <color #​22b14c>​**Рапортува резултат**</​color>​.   * <color #​22b14c>​**Рапортува резултат**</​color>​.
 +
 +ЛИС може да изпраща и **[[oml-o21-status|OML_O21]]** съобщения,​ чрез които:
 +  * <color #​22b14c>​**Рапортува промяна на статус на поръчка**</​color>​.
  
 ==== Идентификация на поръчки и резултати ==== ==== Идентификация на поръчки и резултати ====
  
 БИС/​ЕМД съхранява при себе си поръчките и ги идентифицира уникално (ЛИС не генерира идентификатор на получени поръчки). Именно с идентификатора на поръчка се прави модификация или анулиране на поръчката. От своя страна,​ ЛИС съхранява и уникално идентифицира всички изпълнени поръчки. В  iLab лабораторните поръчки се наричат визити и представляват съвкупност от едно или повече изследвания за даден пациент,​ за даден момент във времето. При изпращане на резултат,​ ЛИС указва за коя визита са резултатите,​ и ако тя е следствие на получена от БИС поръчка - идентификатора на тази поръчка. БИС/​ЕМД съхранява при себе си поръчките и ги идентифицира уникално (ЛИС не генерира идентификатор на получени поръчки). Именно с идентификатора на поръчка се прави модификация или анулиране на поръчката. От своя страна,​ ЛИС съхранява и уникално идентифицира всички изпълнени поръчки. В  iLab лабораторните поръчки се наричат визити и представляват съвкупност от едно или повече изследвания за даден пациент,​ за даден момент във времето. При изпращане на резултат,​ ЛИС указва за коя визита са резултатите,​ и ако тя е следствие на получена от БИС поръчка - идентификатора на тази поръчка.
 +
 +==== Символно кодиране (Encoding) ====
 +
 +Всички съобщения по настоящата реализация на HL7 се кодират с [[https://​bg.wikipedia.org/​wiki/​UTF-8|UTF-8]]. Нормално в съобщенията може да има специални символи,​ като например μ, %, ‰ и т.н., които не поделжат на escape sequence. Някои специални символи обаче следва да се предават чрез escape sequence, например символа **^** следва да се предава като \S\ тъй като служи за разделител в синтаксиса на HL7.
  
  
start.1506519039.txt.gz · Последна промяна: 2017/09/27 16:30 от admin