Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
start [2018/10/04 01:08]
admin [Същност на интеграцията]
start [2020/10/27 10:59] (текуща)
admin [Увод]
Ред 3: Ред 3:
 ===== Увод ===== ===== Увод =====
  
-{{:​hl7.png?​70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://​ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://​www.hl7.org/​|HL7]],​ версия **2.5.1**. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно,​ макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения,​ сегменти и полета и начина на функциониране на диалога,​ като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7 не са предмет на този документ+{{:​hl7.png?​70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://​ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://​www.hl7.org/​|HL7]],​ версия **2.5.1**. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно,​ макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения,​ сегменти и полета и начина на функциониране на диалога, ​[[http://​www.hl7.org/​implement/​standards/​product_brief.cfm?​product_id=185|като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7]] не са предмет на този документ.
- +
-{{:​github.png?​35 |}} **Примерен код** (VB.NET) за генериране и обработка на съобщения,​ можете да откриете в нашето хранилище в Github - [[https://​github.com/​kalatchev/​HL7Samples]].+
  
 ===== Същност на интеграцията ===== ===== Същност на интеграцията =====
Ред 19: Ред 17:
 Получаващата съобщение страна винаги отговаря със съобщение **ACK**. Получаващата съобщение страна винаги отговаря със съобщение **ACK**.
  
-При желание от страна на БИС, ЛИС може да изпраща и **съобщения за промяна на статуса** (съобщение **[[oml-o21|OML_O21]]**) на поръчки+При желание от страна на БИС, ЛИС може да изпраща и **съобщения за промяна на статуса** (съобщение **[[oml-o21-status|OML_O21]]**) на поръчки
  
 {{:​lis-his-sc.png?​500|}} {{:​lis-his-sc.png?​500|}}
Ред 37: Ред 35:
 ЛИС изпраща **[[oru-r01|ORU_R01]]** съобщения,​ чрез които: ЛИС изпраща **[[oru-r01|ORU_R01]]** съобщения,​ чрез които:
   * <color #​22b14c>​**Рапортува резултат**</​color>​.   * <color #​22b14c>​**Рапортува резултат**</​color>​.
 +
 +ЛИС може да изпраща и **[[oml-o21-status|OML_O21]]** съобщения,​ чрез които:
 +  * <color #​22b14c>​**Рапортува промяна на статус на поръчка**</​color>​.
  
 ==== Идентификация на поръчки и резултати ==== ==== Идентификация на поръчки и резултати ====
  
 БИС/​ЕМД съхранява при себе си поръчките и ги идентифицира уникално (ЛИС не генерира идентификатор на получени поръчки). Именно с идентификатора на поръчка се прави модификация или анулиране на поръчката. От своя страна,​ ЛИС съхранява и уникално идентифицира всички изпълнени поръчки. В  iLab лабораторните поръчки се наричат визити и представляват съвкупност от едно или повече изследвания за даден пациент,​ за даден момент във времето. При изпращане на резултат,​ ЛИС указва за коя визита са резултатите,​ и ако тя е следствие на получена от БИС поръчка - идентификатора на тази поръчка. БИС/​ЕМД съхранява при себе си поръчките и ги идентифицира уникално (ЛИС не генерира идентификатор на получени поръчки). Именно с идентификатора на поръчка се прави модификация или анулиране на поръчката. От своя страна,​ ЛИС съхранява и уникално идентифицира всички изпълнени поръчки. В  iLab лабораторните поръчки се наричат визити и представляват съвкупност от едно или повече изследвания за даден пациент,​ за даден момент във времето. При изпращане на резултат,​ ЛИС указва за коя визита са резултатите,​ и ако тя е следствие на получена от БИС поръчка - идентификатора на тази поръчка.
 +
 +==== Символно кодиране (Encoding) ====
 +
 +Всички съобщения по настоящата реализация на HL7 се кодират с [[https://​bg.wikipedia.org/​wiki/​UTF-8|UTF-8]]. Нормално в съобщенията може да има специални символи,​ като например μ, %, ‰ и т.н., които не поделжат на escape sequence. Някои специални символи обаче следва да се предават чрез escape sequence, например символа **^** следва да се предава като \S\ тъй като служи за разделител в синтаксиса на HL7.
  
  
start.1538604526.txt.gz · Последна промяна: 2018/10/04 01:08 от admin