Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
start [2019/04/17 03:55]
admin [Символно кодиране (Encoding)]
start [2019/04/17 04:12] (текуща)
admin [Увод]
Ред 3: Ред 3:
 ===== Увод ===== ===== Увод =====
  
-{{:​hl7.png?​70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://​ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://​www.hl7.org/​|HL7]],​ версия **2.5.1**. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно,​ макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения,​ сегменти и полета и начина на функциониране на диалога,​ като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7 не са предмет на този документ.+{{:​hl7.png?​70 |}} Настоящият документ описва възможностите за интеграция на [[http://​ilab.skyware-group.com|ЛИС iLab]] с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта [[http://​www.hl7.org/​|HL7]],​ версия **2.5.1**. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно,​ макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения,​ сегменти и полета и начина на функциониране на диалога, ​[[http://​www.hl7.org/​implement/​standards/​product_brief.cfm?​product_id=185|като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7]] не са предмет на този документ.
  
 {{:​github.png?​35 |}} **Примерен код** (VB.NET) за генериране и обработка на съобщения,​ можете да откриете в нашето хранилище в Github - [[https://​github.com/​kalatchev/​HL7Samples]]. {{:​github.png?​35 |}} **Примерен код** (VB.NET) за генериране и обработка на съобщения,​ можете да откриете в нашето хранилище в Github - [[https://​github.com/​kalatchev/​HL7Samples]].
start.txt · Последна промяна: 2019/04/17 04:12 от admin