Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


tools

Инструменти и библиотеки

В настоящата страница коментираме само Open Source системи. На пазара могат да се намерят значително количество комерсиални продукти.

Сървър

Макар на пазара да има множество сървъри за HL7, един от тях - Mirth Connect, е особено привлекателен. Продуктът е Open source, многоплатформен и има и комерсиална поддръжка. ЛИС iLab реализира приемането на поръчки именно с Mirth Connect.

Тестване на сървър

Удобен инструмент за тестване на сървъри и то с анализ на съобщенията е Test Panel. Java приложение, част от проекта HAPI.

Java библиотека

В Java света, вероятно най-старата и зряла библиотека за развой на HL7 приложения е HAPI. Огромен брой приложения, в т.ч. преждеспоменатия Mirth Connect вътрешно използват именно HAPI. Ако Java е Вашата платформа - препоръчваме именно HAPI.

.NET библиотека

Най-популярната библиотека в .NET света е nHAPI, която е порт на оригиналната Java HAPI. Предлага се и като Nuget пакет. Обикновено ръка за ръка с nHAPI върви и проекта NHapiTools, който също има Nuget пакет. ЛИС iLab ползва nHAPI за изпращане на резултатите към външни системи.

Примерен код

Примерен код (VB.NET) за генериране и обработка на съобщения, можете да откриете в нашето хранилище в Github - https://github.com/kalatchev/HL7Samples. Ползват се nHAPI и NHapiTools.

Валидатор на съобщения

Удобен online инструмент за валидация на HL7 съобщения - http://try-it.caristix.com:9030/default.aspx

Колоризатор

Като част от сайта на HAPI има и online инструмент за оцветяване на съобщения. В настоящето wiki примерите са оцветени именно с него.

tools.txt · Последна промяна: 2018/10/04 01:33 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki